THEO BÉ VUI XUÂN

By Ngô Công Tấn

 

THEO BÉ VUI XUÂN


Tung tăng lối nhỏ

Bé đi chơi xuân

Hoa bướm quay quần

Chào nhau thắm thiết.


Tóc bé đùa gió

Tay bé mơn xuân

Đôi má xuân hồng

Cười lên tiếng gió


Mây nào đi chậm

Mây  nào đi nhanh

Vui vui bé giẫm

Bay vào bóng râm


Bé giang đôi tay

Ôm màu sắc mới

Ném tung lên trời

Xuân về phơi phới.


NGÔ CÔNG TẤN

More...